Vallentunaredovisning.se

Gör det ni
är bäst på! 
Välkommen till Vallentuna Redovisning!

Ta chansen att växa och utvecklas genom att frigöra tid och resurser till Er kärnverksamhet.

Vi anpassar Ert företags redovisning efter Era behov.


Tjänster som vi erbjuder:

* Löpande redovisning (bokföring)
* Kundfakturering
* Kund- och leverantörsreskontra
* Lönehantering
* Bokslut och bokslutsrapport
* Årsredovisning
* Skatter och inkomstdeklarationer för bolag
* Ekonomisk rådgivning
* Revision och revisor

Timdebitering tillämpas enligt överenskommelse.

Vi arbetar enligt REKO, svensk standard för redovisningskonsulter.

Ring eller maila för ett personligt möte så hittar vi en lösning som passar Ert företag!

Vallentuna Redovisning

Jenny Faxelöv
Redovisningskonsult


Vi startar alltid ett uppdrag med ett kostnadsfritt möte, där vi går igenom förutsättningarna för samarbetet så att Ni ska komma igång med företagandet på ett bra sätt.


När uppdraget kommit igång levereras rapporter kontinuerligt till Er enligt vår överenskommelse, oavsett om Ni behöver hjälp varje dag, vecka, månad eller kvartal.


Vi erbjuder tjänster inom redovisning helt digitalt eller på plats hos Er, men även på det traditionella sättet med papper om man föredrar det.
Självklart sköter vi även redovisningen av moms, skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Vid årets slut görs ett årsbokslut, årsredovisning (AB), inkomstdeklaration och även en bokslutsrapport om Ni valt att inte ha revisor i bolaget.


Behöver Ni en revisor till bolaget hjälper vi gärna till med någon i vårt kontaktnät.


Som rådgivare finns vi ständigt vid Er sida. Vi hjälper Er att snabbt komma vidare när frågor dyker upp och ser till att det sköts korrekt och effektivt.Löpande redovisning (bokföring)

Vi erbjuder dig hjälp med löpande bokföring och upprättar skattedeklarationer som är underlag för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatter.
Momsdeklarationen lämnas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Arbetsgivardeklarationen lämnas månadsvis.
Bokföringen resulterar i en kontinuerlig ekonomisk rapportering av Ert företags ekonomiska utveckling.

Fakturering

Vi hjälper till med Er kundfakturering. Ni skickar Era underlag till oss, vi skriver fakturan och skickar direkt till kunden. Vi stämmer kontinuerligt av att inbetalning från Er kund sker, annars skickar vi påminnelse direkt till Er kund.

Kund- och Leverantörsreskontra

Vi håller koll på Ert företags kund- och leverantörsfakturor. På så sätt ser vi till att Era kunder betalar i tid, och att Ni inte missar någon utbetalning.


Lönehantering


Vi tar hand om löneadministrationen för dig och dina anställda och ser till att löner, sociala avgifter och avdragen skatt blir korrekt uträknade och rapporterade till Skatteverket i rätt tid. Efter årets slut skickar vi in kontrolluppgifter för de anställda.

Bokslut och bokslutsrapport

Oavsett vilken företagsform Ert bolag är, ska räkenskaperna varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler gäller för olika företagsformer. Vi ser till att rätt årshandlingar för Ert bolag upprättas enligt svensk lag och god redovisningssed. Vi arbetar enligt REKO, svensk standard för redovisningskonsulter. Har Ni valt att ha inte ha revisor i Ert aktiebolag, eller har en annan företagsform, kan Ni stället för revisionsberättelse välja att få en bokslutsrapport. Bokslutsrapporten utfärdas enligt REKO-standard.

Årsredovisning

Driver Ni ett aktiebolag ska en årsredovisning upprättas varje år och sändas till Bolagsverket. Vi ser till att årsredovisningen för Ert bolag upprättas enligt svensk lag och god redovisningssed. Vi arbetar enligt REKO, svensk standard för redovisningskonsulter.

Skatter och inkomstdeklarationer för bolag

Vi hjälper Ert företag med skatteberäkningar, skatteärenden samt upprättar inkomstdeklarationer för alla företagsformer.

Ekonomisk rådgivning

Som rådgivare finns vi ständigt vid Er sida. Som redovisningskonsult kan vi bistå med ett brett spektrum av ekonomiska råd. Är det något som vi själva inte kan eller får bistå Er med anlitar vi de experter som finns inom vårt kontaktnät.

Revision och revisor

Från och med 1 november 2010 är revisionsplikten avskaffad för mindre aktiebolag. 
Vill Ni avsäga Er revisorn kan vi hjälpa till med det.

Om Ni måste eller vill ha revisor i Ert företag har vi flera revisorer i vårt kontaktnät för förmedling.

Kontakt

Vallentuna Redovisning
Jenny Faxelöv
Redovisningskonsult 

E-post: jenny@vallentunaredovisning.se

Mobilnummer: 0735-89 46 86

Bolagsnamn: Rolf o Ulla Eriksson Service AB

Postadress: c/o Faxelöv Furulundsvägen 19 

186 42 Vallentuna

Org.nr 556321-9632